top of page
IMG_6188.JPG

TERAPIHUND

Stöd och motivation inom skola och äldreomsorg

En terapihund ger stöd, uppmuntran, motivation, aktivitet och sällskap till de som behöver det lite extra. Forskning visar att besök av ett hundteam sänker blodtryck, minskar smärta, ökar koncentration och minskar stress i vardagen. Man kan använda sig av terapihund både inom äldrevård för att lugna och ge sällskap, samt inom skola eller annan pedagogisk verksamhet för att ge elever som har det svårt lite bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål i skolan.

IMG_5725.JPG

Terapihund i skolan

En skolhund kan hjälpa barn att se fram emot att gå till skolan. Hunden kan stötta barn med speciella behov att få en bättre skoldag och att hitta ny motivation. Tillsammans övar vi på att läsa, räkna, leka lekar och hitta lugn med hjälp av mindfulnessövningar.

Man kan jobba på olika sätt, anpassat efter barnets och skolans behov. Dels för att motivera hemmasittare att komma till skolan, och dels för att motivera arbete, rörelse, koordination och motion. Barn med exempelvis autism eller aspergers kan få egen stund med hunden för att skapa lugn och ro och träna på att läsa tillsammans. 

IMG_5618.JPG

Besökshund inom äldrevården

En besökshund kan hjälpa äldre att återfå aktivitet och glädje i livet. Som besökshundsteam kommer vi till ett äldreboende för att vara sällskap till vårdtagarna. Kanske har personen haft hund tidigare i livet? Ofta hittas stor glädje i att återigen få klappa, leka och umgås med en hund. 

Som besökshundsteam gör vi informella besök ungefär en gång i veckan för att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besöken kan göras individuellt eller i grupp mer fler deltagare. Vi utför bland annat gymnastik, går promenader och umgås tillsammans. 

Terapihundskolan_ loggo.png

Utbildade vid Svenska Terapihundskolan

Tess och Margareta är utbildade inom REDE Läshund, Läsinlärning och träning. De är godkända som besökshundsteam för arbete med barn och vuxna av Svenska Terapihundskolan. De har hundkunskap inom djuromsorg och hälsa, hundens etologi, hundens träning, människans hälsa, etik och värdegrund, kommunikation, bemötande och förhållningssätt, samt besökshundens insatser anpassade till individ.

bottom of page